Chính sách bảo mật

Định nghĩa

Đối với các mục đích của Chính sách Bảo mật này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) là Quà tặng doanh nghiệp Daca,  Số 75 Ngõ 45 Phố Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. 
 • Cookie là những tệp nhỏ được trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào của Bạn, chứa các thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của Bạn trên trang web đó trong số nhiều mục đích.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ có thể là máy tính, thiết bị di động hoặc máy tính bảng.
 • Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng.
 • Dịch vụ chúng tôi đề cập đến Trang web.
 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty bên thứ ba hoặc cá nhân được Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.
 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).
 • Trang web đề cập đến Quà tặng doanh nghiệp Daca, truy cập từ https://quatangdoanhnghiepdaca.vn/
 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Thu thập dữ liệu và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Những loại dữ liệu được thu thập

Trong quá trình bạn truy cập vào website thì có thể chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin để phục vụ cho việc nhận dạng và liên hệ. Những thông tin có thể chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp gồm có:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Dữ liệu sử dụng
 • Thông tin đơn hàng

Dữ liệu sử dụng:

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi bạn sử dụng dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể sẽ gồm những thông tin về địa chỉ, Giao thức Internet trên thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP) phiên bản và loại trình duyệt, các trang Dịch vụ, thời gian ngày, giờ truy cập, thời gian bạn hoạt động trên trang của chúng tôi bạn bạn có truy cập vào.

Theo dõi Cookie

 • Cookie hoặc Cookie trình duyệt. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên Thiết bị của bạn. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả Cookie hoặc cho biết khi nào Cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookie, Bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó sẽ từ chối Cookie, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookie.
 • Cookie Flash. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng các đối tượng được lưu trữ cục bộ (hoặc Flash Cookie) để thu thập và lưu trữ thông tin về tùy chọn của Bạn hoặc hoạt động của Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Cookie Flash không được quản lý bởi cài đặt trình duyệt giống như cài đặt được sử dụng cho Cookie trình duyệt. Để biết thêm thông tin về cách Bạn có thể xóa Flash Cookie, vui lòng đọc “Tôi có thể thay đổi cài đặt để tắt hoặc xóa các đối tượng được chia sẻ cục bộ ở đâu?“.
 • Cookie cần thiết:

Loại: Cookie phiên

Đơn vị quản lý: Quà tặng doanh nghiệp Daca

Mục đích sử dụng: mục đích chúng tôi thu thập để ghi nhớ và góp phần đưa ra cho bạn những nội dung chính xác và cần thiết hơn với nhu cầu tìm kiếm của bạn. Ví dụ như lưu lại thông tin đăng nhập, những nội dung và ngôn ngữ bạn sử dụng, từ đó góp phần tăng trải nghiệm của bạn trên trang web.

Sử dụng dữ liệu cá nhân:

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn với những mục đích sau đây:

 • Để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi bao gồm cả việc giám sát sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Để quản lý tài khoản của bạn: chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin đăng ký, dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích tăng được trải nghiệm tại website khi sử dụng những tính năng của chúng tôi.
 • Để liên hệ với bạn: chúng tôi có để dựa vào những thông tin mà bạn cung cấp để có thể liên hệ với bạn để xác minh đơn hàng, liên hệ nhằm đánh giá và tăng trải nghiệm của bạn trên trang web…
 • Để cung cấp cho bạn những tin tức và sản phẩm mới nhất: những thông tin mà bạn để lại trên trang web của chúng tôi như email, số điện thoại và địa chỉ sẽ được chúng tôi gửi những tin nhắn để cập nhật những thông tin để theo dõi đơn hàng, cập nhật tin tức mới nhất từ chúng tôi hay những sản phẩm mới, chương trình giảm giá.

Những trường hợp mà chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn:

 • Với những nhà cung cấp dịch vụ: chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin của bạn với nhà cung cấp dịch vụ để phân tích và đánh giá trải nghiệm của bạn trên website.
 • Đối với trường hợp chuyển giao kinh doanh: đối với trường hợp chuyển giao kinh doanh chúng tôi sẽ chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn nếu những thông tin ấy có trong quá trình thương lượng, bất kỳ sự bất hợp nhất, bán tài sản của công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hay một phần của công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Đối với các chi nhánh: hiện tại chúng tôi đang có các chi nhánh trên toàn quốc, để đảm bảo được quá trình trải nghiệm, đồng nhất thông tin và tư vấn hiệu quả hơn chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin cá nhân trong hệ thống nội bộ.
 • Đối với đối tác: chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bạn với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối với một số đối tác có liên quan trực tiếp tới bạn trong những chương trình khuyến mãi, sự kiện bất kỳ.
 • Đối với các người dùng khác: khi bạn tương tác với chúng tôi trong những khu vực cộng đồng như bình luận ở bài viết, ở trong trang đánh giá doanh nghiệp và sản phẩm thì có thể những người dùng khác sẽ có thể sẽ được một số thông tin mà bạn phân phối như tên, email.
 • Đối với những trường hợp có được sự đồng ý của bạn:chúng tôi sẽ cung cấp bất kỳ những thông tin gì mà khi được sự đồng ý từ bạn.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn để nhằm mục đích sử dụng trong những thông tin mà chính sách bảo mật này đề cập tới. Chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Những thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý tại cơ sở dữ liệu chung của công ty. Với bất kỳ nơi nào có trụ sở của các bên liên quan để xử lý. Có nghĩa là thông tin này sẽ được duy trì và chuyển trên các máy tính năm bên ngoài tình, thành phố, quốc gia của bạn hoặc các khu vực địa lý khác nhau, chính phủ khác nhau.

 

Sự đồng ý của bạn đối với chính sách bảo mật này sau đó là việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn với việc chuyển giao dữ liệu đó.

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hoặc những yêu cầu thay đổi gì về nội dung chính sách bảo mật này có thể liên hệ với chúng tôi qua những thông tin dưới đây.

 

Trụ sở công ty:

 • Miền Bắc: 5 Số 75/45 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Số nhà 36- Hoà An 8- Hoà An- Cẩm Lệ – Đà Nẵng
 •  98 B3 Lý Thái Tổ- Bến Cộ- Đại Phước- Nhơn Trạch- Đồng Nai

Số điện thoại:  0866075379

Hoặc để lại thông tin phản hồi với chúng tôi tại trang https://quatangdoanhnghiepdaca.vn/lien-he/